Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Alican159

Namaz Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Namaz nedir?
Müslümanlığın beş şartından biridir. Günde beş vakit kılınır. Ayrıca iki bayram namazı, bir de cuma namazı vardır. Namaz vakitleri ezanla bildirilir. Namaz kılmadan önce abdest almak şarttır.

Namaz kılarken Kıble ‘ye yönelinir. Cuma ve bayram namazı dışındakiler tek veya cemaatle beraber kılınabilir. Namaza dururken önce hangi namaz veya namazın hangi bölümü kılmıyorsa, ona «niyet» edilir. Namaza durduktan sonra bir defa secde edip tekrar doğruluncaya kadar olan namaz süresine bir «rekat» denir.
Namaza durduktan sonra el bağlanır. Fatiha ve zamm-ı sure okunur, «Allahuekber» diyerek öne doğru eğilip elleri dizlere komaya «rüku» denir. Doğrulur doğrulmaz «Rabbena lek-el hamd» (Ey Tanrı, bütün hamd sana yaraşır) diyerek diz çökülür, alın yere, iki el de başın iki yanına konur. Buna «secde» denir. Sonra yeniden Allahu ekber denerek kalkılır. İkinci rekattan sonra kalkılmaz, diz çökerek oturulur. Selamla beraber dört rekat namaz bitmiş olur.

Namaz, İslam'ın Beş Şartı'ndan biri olan ibadet. Kur'an'da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur'an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı zamanda Allah'ı anarak teslimiyetini yaratıcıya gösterme biçimdir. Kur'an'a göre namaz İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir. Kur'an'da namazın bazı şartlarda kısaltılabileceği belirtilmiştir.

Namaz, iftitah tekbiri (Allahu Ekber) ile başlanılan, kıyam (ayakta durmak), içinde Kıraat'ın (Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresi ile en az bir ayet olmak üzere zamm-ı sure okumak), rüku (eğilmek/ tesbihattan sonra) " Semia'llahu limen hamideh " "Rabbena lekel hamd" diyerek doğrulmak ve Sücud (secdeler, yere kapanma/tesbihat), sonrasında Ka'de (oturuş) şartları olan, içinde Tesbihat "Sübhane Rabbiye'l Azim, Sübhane Rabbiye'l A'la" olan ve selam "esselamü aleyküm ve rahmetullah" ile sona eren bir ibadettir.
Kur'an'da namazın kılınışı ile alakalı özel bir bölüm bulunmamakla birlikte, sadece namaz ile alakalı secde vurgusu yapılmış, ayrıca rüku (eğilmek) ve ayaktayken tabirleri de namaz için kullanılmıştır.

Beş vakit namaz ve rekat sayıları
1. Sabah namazı: 4 rekat (2 sünnet, 2 farz).
2. Öğle namazı: 10 rekat (4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet).
3. İkinci namazı: 8 rekat (4 sünnet, 4 farz).
4. Akşam namazı: 5 rekat (3 farz, 2 sünnet).
5. Yatsı namazı: 13 rekat (4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitir).
Cuma ve bayram namazları ikişer rekattır.

Kelime kökü
Namaz kılmak; İkametü's-Salat), bir Kur'an kavramı olan ve Türkçeye pek çok dini kavramda olduğu gibi Selçuklularca Hintçeden Farsçaya geçmiş bir sözcük olarak İran'daki ateşe tapanların "ateş önünde eğilmek" anlamına gelen ???? Namaz kelimesi Salat kelimesi yerine kondu. Nitekim Namaz kelimesi Farsçada eylem olup eğilmek suretiyle saygı sunmaktır. Salat kendi başına genel anlamda dua'dır. İkametü's-Salat ise namaz kılmaktır.

Namazın Çeşitleri
Uygulamadaki Namaz çeşitleri;
Farz Namazlar: sünni fıkıhçılara göre günlük kılınan beş vakit namaz her müslümana farzdır. Bunların dışında tüm Müslümanlara farz olan cuma namazı ve farz-ı kifaye olan cenaze namazı vardır. Sünni fıkıhçılar bir emrin farz olabilmesi için onun Kuranda açıkça ve hiçbir yoruma ihtimal vermeksizin emredilmiş olması gerektiğini belirtirler. Ancak namaz için böyle bir şart ileri sürmezler. Beş vakit namaz farzı için gerekçe gösterilen kuran ayetinde namaz iki vakittir. Üçüncü bir vakte ise sadece işaret edilmiştir. Emir ifade etmez.
Cuma Namazı: Ayrıca gün içinden başka olarak bir gün için özel ibadet vakti de Kur'an 'da bulunmaktadır. İnananlar, Cum'a Suresi'nin 9. Ayetinde Cuma günü tabiri geçerek o gün çağrı yapıldığında ibadete gitmeleri için uyarılmışlardır.
Cum'a Suresi 9. Ayet: 62:9: Ey inananlar! Cuma günü, namaz (Dua) için çağrı yapıldığında, Allah'ı anmaya/Allah'ın Zikri'ne koşun ! Alışverişi bırakın ! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Sünnet Namazları: Kur'an'da böyle bir namazdan bahsedilmemektedir. Fakat İslamiyet tarihinde çeşitli mezheplerde farklılık gösterse de her vakit için ayrıca bir sünnet namazı bulunmaktadır.
Vacip Namazlar: Kur'an'da böyle bir namazdan bahsedilmemektedir. Yine İslamiyet tarihinde çeşitli mezheplerde var olan namazlardandır. Vacip gerekli olan demektir. Din bilginlerine göre Farz Namazlarını Günlük olarak yatsı namazından sonra kılınan vitir namazı ile bayram namazları vaciptir.
Nafile Namazlar: Herhangi bir yükümlülüğü olmadan, içten gelerek kılınan namazlardır. Beş vakit namaza bağlı olan sünnetler, ramazan geceleri kılınan teravih namazları, kuşluk namazları, gece namazları başlıca nafile namazlardır.
Cenaze Namazı: Kur'an'da böyle bir namazdan bahsedilmemektedir. Fakat vefat eden kişiler için geleneksel olarak var olan bir namaz çeşididir. Her ne kadar Kur'an da Yasin Suresi 70. Ayeti'nde Kur'an için şu şekilde bahsedilmiştir.

Ayet 36:70: Diri olanı uyarsın ve gerçeği örten nankörler/inkarcılar aleyhine söz hak olsun diye indirilmiştir. Ölüler ile alakalı olarak Kur'an da geçen ayetler ise şu şekildedir.
Neml Suresi: Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.
Rum Suresi: Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

Namaz vakitleri
Namazın Arapça manası olan Salat kelimesinin geçerek, ne zaman kılınması gerektiğini bildiren 3 ayet sırasıyla şunlardır;
Bakara Suresi 238. Ayet: 2:238: Namazlara hele orta namazına dikkat edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun.
Hud Suresi 114. Ayet: 11:114: “Gündüzün her iki tarafında ve geceye yakın olan saatlerinde namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür."
İsra Suresi 78. Ayet: 17:78: Güneşin batıya kaymasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.
Bu ayetlerin dışında da namaz(salat) kelimesi Kur'an da başka ayetlerde de geçmekte olsa da, yalnız bu 3 ayetlerde namazın hangi vakitlerde kılınması gerektiği bildirilmiştir. Her namaz, kendi vakti girdikten sonra kılınır. Vakti girmeyen namaz kılınmaz. Her namazın kılınma vakti, kendi vakti girdikten sonra başlar, bir sonraki namazın giriş vaktine kadar devam eder. Namazların her birinin belirli vakitleri vardır. Her namazın kendi vaktinde kılınması şarttır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

Namaz; Mü'minler üzerine vakitlenmiş olarak (süreli-sınırlı zaman aralığında) yazılıdır. Namaz vakitleri şu şekildedir;
Sabah namazı: Fıkıhçılar bu namazın vakti için sabaha karşı tan yerinin ağarmaya başlamasından, Güneş'in doğmasına kadar olan zamandır. 49.5° enleminin kuzeyinde bu ölçüt yılın altı ayında geçersizdir, buralarda altı ay boyunca gündoğumu olmaz.
Öğle namazı Fıkıhçılar, Kur'an'ın bu açık tanımına rağmen iki farklı görüş belirtirler; Güneş'in en tepede olduğu andan her şeyin gölgesinin bir veya iki misli oluncaya kadar devam eden zamandır.
İkindi namazı "ikindi" "ikinti" sözcüğü Türkçe'de "ikinci" sözcüğünün başka söylenişidir. Bu namaz adını, bu namaz vakti için fıkıhçılarca öğlenin ikinci vakti sayılmasından kaynaklanır. Fıkıhçılara göre, öğle namazı vaktinin bitiminden güneş batıncaya kadar olan zamandır.
Akşam namazı: Fıkıhçılara göre, Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin battığı yerde meydana gelen kızıllık kayboluncaya kadar olan zamandır.
Yatsı namazı: Fıkıhçılara ve hadisçilere göre, Akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlayıp sabah namazının vakti girinceye kadar devam eden zamandır. Eski fıkıh kitapları Salatü'l Işayı ikiye ayırırlardı, ilkine Işa-ı Evvel, Akşam namazı; ikincisine de Işa-ı Ahir, Yatsı namazı derlerdi.
Vitir namazı: Vitir namazının vakti de yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı, yatsı kılındıktan sonra kılınır. Vitir namazi vaciptir.
Teheccüd namazı: Gece kılınan bir namazdır.

Cuma namazı: Öğle namazı vakti içinde vaktin başlama anından başlayarak, yerel yetkilinin belirlediği saatte topluca kılınır. Cuma Suresi, 1 ayetine göre "Ey o iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda/namaz için toplandığınızda, Allah'ın zikrine koşun." denmesi yüzünden, Cuma günü kılınan Öğle Namazı tam vaktinde kılınmalıdır. Kur'an'a göre; Cuma günü haftalık toplantı günü olduğundan, Cuma günü namazı mülki ya da siyasi otorite kıldırır,
Cuma günü kılınan öğle namazına cuma namazı denir. Bu namaza sonradan, Cuma namazının belli mesafe içinde tek yerde, ayni zamanda kılınması gerekliliği yüzünden, eşzamanlı olamaz kaygısıyla, ayrıca yeniden standart öğle namazı eklenmiştir. Oysa şimdiki fıkıhçılar neredeyse herkesin kolunda bile saat olmasını delil göstererek, artık bu kaygının gereksizliğini söylemektedirler.

Teravih namazı: Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınabilen sünnet bir namazdır.
Bayram namazı: Bayram günleri sabahleyin güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra başlayıp güneşin tepe noktasına gelmesine kadar devam eden zamandır.
Evvabin namazı: Akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır.

Namaz kılınması sakıncalı olan vakitler
Sünni fıkıhçılar ve hadisçilere göre Güneş'e tapanların ibadet vakitlerinde namaz kılmak mekruhtur. Bu vakitlere Kerahat vakti denir.
Bu vakitler:
1. Güneş'in doğmasından itibaren 45 dakika.
2. Güneş tam tepe noktasına geldiğinde.
3. Güneş batarken Akşam ezanı vaktine 45 dakika kaladır.

Rekat kavramı
Rekat namazın bir kıyam, bir rüku ile iki secdeden ibaret herbir bölümünün adıdır.

Namaz'ın kılınış ve tamamlanışı
Niyyet, euzü besmele ile namaz kılmaya niyyet edilir. Örnek "fecir salatını ikamet etmeye / sabah namazını kılmaya" diye.
Kıbleye yönelme, Bakara 2/142-150 ile Yunus 10/87 ayetleri gereği namaz kılarken Kabe'ye yönelinir. Ayetler sunlardir;
Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.(2:144)
Biz ise Musaya ve kardeşine şu vahyi verdik: kavminiz için Mısırda bir takım evler ihzar edin, ve evlerinizi kıble tarafına yapın ve namaz kılın, hem de mü'minleri tebşir eyle (10:87)
Kıyam, ayakta durulur. Namazdaki, zikirdeki, duadaki "Kıyam" ile ilgili ayetler Alu İmran 3/39,191; Nisa 4/103; Yunus 10/12; Zümer 39/9.
İftitah (Başlama) tekbiri; Kıyam sırasında İftitah tekbiri alınır, hadis kitablarinda belirtildigi gibi eller iki yana kaldırılır, Tekbir alınır/ "Allahü ekber" denir.
Kıraat (Okuma); Gene Kıyam sırasında İfittah tekbiri'nden sonra Kıraat edilir, Müzzemmil Suresi 20. ayet gereği, Kur'an'dan kolaya gelen/bilinen bir kısım okunur. (Resulullah Muhammed SS, siyer aktarımına göre "fatihasız namaz eksik kalir", "fatiha yedi ayettir" demiştir.
Rüku (Eğilme): Kıraat'tan sonra, tekbir ile Rüku edilir. Rüku, dik durma/dikilme durumunun bozulması demektir, hafifçe kamburlaşmak demektir. Bu sırada Tesbih edilir/ "Sübhanallah ya da Sübhane Rabbiye'l Azim" denir. Rüku'dan sonra yeniden doğrulurken "Semi'Allahü Limen Hamideh" tam doğrulmada ise "Rabbena Lekel Hamd" denir. Sonra da tekbir ile secdeye gidilir. "Rüku" ile ilgili ayetler Bakara 2/43,125; Alu İmran 3/43; Maide 5/55; Tevbe 9/112; hac 22/26,77; Sad 38/24; fetih 48/29; Mürselat 77/48.
Secdeteyn (Fıkıhçılara göre Sücud); İki kez alnını yere değdirmek demektir. Bu sırada Tesbih edilir / "Sübhanallah ya da Sübhane Rabbiye'l a'la" denir. "Secde" ile ilgili ayetler Bakara 2/125; Alu İmran 3/43, 113; Nisa 4/102; Hac 22/26,77; Şuara 26/219; Zümer 39/9; Tevbe 9/112; "secdeteyn"de tesbihat ile ilgili ayet araf 7/206; Hıcr 15/98; İnsan 76/26; Kaf 50/40
Ka'de (Oturuş); Secdeteyn sırasında iki secde arasında mecburi Ka'de / oturuş vardır. İki secde arasında gene secdeden kalkarken ve giderken tekbir alınır. "Ka'de" ile ilgili ayetler Alu İmran 3/191; Nisa 4/103; Yunus 10/12 "Secdeteyn" den sonra gene Tekbir ile İkinci Kıyam'a kalkılır (Ayağa kalkılır). İkinci Kıyam'da gene istenirse Kur'an'dan kolaya gelen bir kısım Kıraat edilir. Sonra tekbir ile rüku edilir, Tesbihat edilir. Tekbir ile Kıyam edilip, Tekbir ile Secdeteyn'e gidilir,
Tesbihat edilir. İkinci secde bitince istenirse Kıraat edilir. Vahiy Baş yazmanı Zeyd bin Sabit, Resulullah'ın bu sırada Kur'an'dan sure okuduğunu nakletmektedir. Bu kıraat yapılsın ya da yapılmasın, çevredekilerin namazın bittiğini anlaması için, önünden kimsenin geçmemesi engelinin kalktığını gösterilmesi için sağ ve sola Selam verilir bu yalnızca "selam" sözcüğünden ibarettir. (EsSelamü aleyküm ve rahmetullah.)

Namazın şartları
Manevi temizlik (Hadesten Taharet): Namazdan önce abdest, gerekli hallerde ise gusül abdesti almak.
Maddi Temizlik (Necasetten Taharet): Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemek.
Örtünmek (Setr-i Avret): Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi. (Erkeklerin göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil), Kadınların yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir)
Kıbleye Dönmek (İstikbal-i Kıble): Namazı kıbleye dönerek kılmak.
Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak gerekir. Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.
Niyet Etmek: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

Hadislere göre namaz
Allah inancını tevhid çerçevesinde kabul etmiş her müslümanın öncelikle yerine getirmesi gereken bir ibadettir ve bu bakımdan dinde yeri çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de; "Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar." buyurulmaktadır." Hadislere göre Namaz dinin direğidir. Hadisi bu ibadetin önemini göstermektedir. Emevi sonrası Sünni fıkıhçılara ve hadisçilere göre, Kur'an-ı Kerim'den sonra, İslam dininin en önemli yazılı kaynağı olarak kabul edilmiş olan Sahih-i Buhari de geçen bir hadis şöyledir:
Nebi dedi:
Sizden herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa, ve o kimse nehirde günde beş defa yıkansa kendisinde kirden bir şey kalır mı ?
Dinleyenler:
"Hiç kir kalmaz Ya Rasulallah!" diye cevap verdiler.
Peygamberimiz:
"İşte beş vakit namaz da buna benzer, Allah namazla günahları siler." buyurdu. Ergenlik çağına girmiş her aklı başında müslümanın, farz olan namazları kılması İslam inancının gereğidir.


Namaz Resimleri

 • 3
  Namazın rükunları 3 yıl önce

  Namazın rükunları

Namaz Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Namaz nedir sunusu powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  NAMAZ

  2. Sayfa
  Namaz Nedir? İslam'da namaz, Muhammed (s.a.v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş özel bir ibadettir.

  3. Sayfa
  Namaz Niçin Kılınır?Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek için kılarız.Namazlarda kalbimizi Allah’a açar, ona dua eder, ona sığınırız.Namazla, Allah’a şükür borcumuzu yerine getirmiş oluruz.Namaz kılan bir kişi, Allah’a yakınlaştığı için kötülüklerden uzaklaşır. Namaz, insanı düzenli ve disiplinli yaşamaya sevk eder.

  4. Sayfa
  İlgili Ayetler “Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl,gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar.” Ankebut / 45

  5. Sayfa
  İlgili Ayetler (devamı) “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” Bakara / 153

  6. Sayfa
  İlgili Ayetler (devamı) “Onlar gaybe inanırlar namazı dosdoğru kılarlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” Bakara / 3

  7. Sayfa
  İlgili Ayetler (devamı) “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Bakara / 277

  8. Sayfa
  İlgili Hadisler“Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.”“Namaz dinin direğidir, onu bırakan dinini harap etmiş olur.”“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır.”

  9. Sayfa
  Namazın Farzları   Namazın farzları on ikidir.Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara namazın şartları denir. İçindeki farzlara namazın rükünleri denir.

  10. Sayfa
  Namazın ŞartlarıHadesten taharet: Manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gusül yapmaktır.Necasetten Taharet: Vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin temizlenmesidir.Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir.İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir. Vakit: Namazı, vaktinde kılmaktır. Niyet: Namaza dururken kalp ile niyet etmektir.

  11. Sayfa
  Namazın Rükunları İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahu ekber” demektir. Kıyam: Namazda ayakta durmaktır.Kıraat: Namazda, Kur'an-ı kerimden sure veya âyet okumaktır.Rüku: Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.Sücûd: Secde etmek demektir.Kâde-i âhıre: Son oturuş demektir.

  12. Sayfa
  Namazın Vacipleri Namazın farzları gibi vacipleri ve sünnetleri de vardır. Namazın vaciplerinden biri sehven/unutularak terk edilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Vacipleri kasten terk etmek namazı bozar.

  13. Sayfa
  Namazın Vacipleri (devamı)Namaza “Allahu Ekber” sözü ile başlamak.Fâtiha sûresini okumak.Fâtihayı, sûreden önce okumak. Fâtihadan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet okumak.İlk iki rekatta Fatiha okumak.Secdede burnunu alnı ile beraber yere koymak.

  14. Sayfa
  Namazın Vacipleri (devamı)Secdeleri birbiri ardınca yapmak.Fâtihayı sünnet ve vacip namazların her rekâtında bir kere okumak.Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak.İkinci rekâtta teşehhütten fazla oturmamak.Teşehhüdde iken Ettehıyyâtü’yü okumak.Tâdîl-i erkâna riâyet etmek.

  15. Sayfa
  Namazın Vacipleri (devamı)Namazın sonunda, selam vermek.Vitir namazında kunut dualarını okumak.Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.İmâmın sabah, akşam, yatsı namazının ilk iki rekâtında yüksek sesle okuması.Cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında imamın açıktan okuması.Öğle ve ikindi namazlarında, içinden okumak.

  16. Sayfa
  Namazın Vacipleri (devamı)İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.Namazda secde ayeti okursa secde etmek.

  17. Sayfa
  Namazın Sünnetleri Namazın sünnetleri, o ibadetin Peygamberin tarif ettiği üzere kılınmasını temin eder. Sünnetin yapılmasına sevap olmakla birlikte terk edilmesine ceza yoktur; sadece kınama ve sitem vardır.

  18. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak.İftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçları kıbleye çevirmek.Tekbirleri imamın açıktan söylemesi.Beş vakit namaz ile Cuma namazı için ezan ve kamet getirilmesi.İftitah tekbirini alır almaz el bağlamak.Tekbirin arkasından "sübhaneke" okumak.

  19. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Sübhaneke'den sonra “e'ûzu” okumak.Her fâtihadan önce besmele çekmek. Fâtihadan sonra gizlice âmin demek. Sağ elini sol elinin üzerine bağlamak. Sübhaneke ve E’ûzu-Besmele'yi sessizce okumak.Rukû'a giderken tekbir almak, yani “Allahu ekber” demek.

  20. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Rükû'da, 3 kere “Sübhâne rabbîyelazîm” demek.Rukû'dan kalkarken tekbir almak.Rukû'da diz kapaklarını elleriyle kavramak. Rukû'da ellerinin parmaklarını aralıklı bırakmak. Rükû'dan kalkarken “Semiallahü limen hamideh” demek.Bunun ardından “Rabbena leke'l-hamd” demek.

  21. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Rukû'dan sonraki kalkışta dosdoğru oluncaya kadar dikilmek. Secdeler için tekbir almak. Secdelerde üç kere “Sübhane Rabbiyel-A'lâ” demek.Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak.Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri kaldırmak.

  22. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Kıyamda iki ayağın arasını dört parmak kadar açık bulundurmak.Rükû'da dizleri dik tutup bükmemek.Rükû'da arkayı dümdüz tutmak. Rükû'da başla sırtı aynı hizada bulundurmak.Oturuşlarda elleri uyluklar üzerine koymak.Oturuşlarda erkeklerin sol ayağı yatırıp sağ ayağı dikmesi.

  23. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Tahiyyatı sessizce okumak.İki secde arasında birazcık oturmak.Tahiyyâttan sonra Peygamberimize salli ve barik dualarını okumak.Salat ve selâm'dan sonra, Rabbenâ veya benzeri bir duâyı okumak.Selama sağdan başlamak.Sütre edinmek.

  24. Sayfa
  Namazın Sünnetleri (devamı)Selâmda Esselâmü aleyküm ve rahmetullah demek. İmam sol tarafa selam verirken sesini biraz yavaşlatmak.Secdede iken kolunu yere ve böğrüne yapıştırmamak.Cemaatle namaz kılarken bir veya daha fazla rekatı kaçırmış kimsenin imamın ikinci selamını beklemesi.

  25. Sayfa
  Namazın Adabı Âdâb, Hz. Peygamber'in bazen yapıp bazen terk ettiği şeylerdir. Bunları terk etmek yerilmeyi gerektirmez, bir günah sayılmaz. Fakat bunları yapmak daha faziletlidir.

  26. Sayfa
  Namazın Adabı (devamı)Namazda tevazu, sükûnet ve huzur içinde bulunmak.Kamet sırasında “hayye alel felâh” denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması. “Kad kameti's-salâh” denilirken imamın namaza başlaması.Ayakta iken secde yerine bakmak.Rükû halinde iken ayakları üstüne bakmak. Secde ederken burnun ucuna bakmak.

  27. Sayfa
  Namazın Adabı (devamı)Otururken kucağına bakmak.Selam verirken omuzlara bakmak. Rüku ve secde tesbihlerini üçten ziyade yapmak.Aksırmamaya, öksürmemeye, esnememeye özen göstermek.Esneme durumunda ağzı tutmak, dudakları dişlerle olsun kapamak.Kıyafete çeki düzen vermek.

  28. Sayfa
  Namazın MekruhlarıMekruh; kerih, çirkin, beğenilmeyen iş demektir.Namazda vâcibi ve müekked sünneti yapmamak tahrîmen mekruhtur.Müekked olmayan sünnetleri yapmamak tenzîhen mekrûhtur.

  29. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı) Namazda tadil-i erkanı terk etmek,Başı döndürüp bakmak,Başı bir tarafa eğmek,Esnemek, gerinmek,Parmak çıtlatmak,Namazda beden ve elbiseyle oynamak,

  30. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı)Zihnini, hatırını meşgul edecek bir halde namaza durmak,Kılıksız, kıyâfetsiz bir halde namaza durmak, Namazda parmaklarını birbirine geçirmek, Namazda ellerini böğrüne koymak,Özrü yok iken namazda bağdaş kurmak veya çömelmek, Secdeye varırken elbisesini önünden veya arkadan kaldırmak,

  31. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı)Kırâati rükûda tamamlamak,İkinci rekâtta; ilk rekatta okuduğu sûrenin üstündeki sûreyi okumak, İki rekatta okuduğu iki sûre arasını bir sûre ile ayırmak, Bile bile âyet atlamak,Namazda gözlerini yummak, Gözlerini yukarıya dikmek,

  32. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı)Yol üzerinde, mezar üstünde, hamam içinde, pisliğe yakin bir yerde, namaz kılmak,Secdede yalnız alnını secdeye koyup burnunu yere koymamak, Canlı bir şeyin sûreti üzerine secde etmek; Namaz kılacağı yerde Kıble tarafında, canlı sûreti, bulunmak, Kor halindeki ateşe karşı namaz kılmak, Namazda iken kaşınmak, terini silmek,

  33. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı)Önünden insan geçmesi ümit edilen bir yerde namaz kılarken önüne bir sütre koymamak, Namazda iken etrafına bakınmak, Namazda özürsüz bir şeye dayanmak, Namazda insan yüzüne karşı durmak, İkinci rekatta birinciden uzun okumak, Hiçbir özrü yokken secde yerindeki taşları ayıklamak, düzlemeye çalışmak,

  34. Sayfa
  Namazın Mekruhları (devamı)Secdeye varırken ellerini dizlerinden evvel yere koymak,Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden önce kaldırmak. Ayni sûreyi, bile bile iki rekatta tekrar okumak, Namazda, bit , pire tutmak, Namazda güzel bir şeyi koklamak, sıcaklıktan dolayı yelpazelenmek, Canı çektiği bir yemek var iken namaza durmak.

  35. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler Namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz bozulur. Namazın bozulmuş olacağı fâsid veya bâtıl tabirleriyle ifade edilir.

  36. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler (devamı) Sabah namazını kılarken günesin doğması, Yara iyileştiği için sargının düşmesi, Özürlü kimsenin (namaz içinde) özrünün sona ermesi, İmâ ile namaz kılanın, rükû ve secdelere gücü yetmesi, Teyemmümle namaz kılmakta olan kimsenin su bulması, Ayağındaki mestlerin kolaylıkla çıkması,

  37. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler (devamı)Namazda konuşmak,Namazda bir şey yemek, veya içmek, Kendi işiteceği kadar gülmek,Kıbleden göğsünü çevirmek, Namazda iken bir iş yapmaya çalışmak, Namazda iken birine selâm vermek veya selâm verenin selâmını almak,

  38. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler (devamı)Dünyaya ait bir işi hatırlayarak sesle ağlamak, Ağrı ve sızıdan dolayı “ah”, “of” demek, inlemek, Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak, boğazını hırıldatmak, Bir şeyi üflemek, Birine cevap vermek maksadıyla bir âyet okumak, Mest üzerine yapılan meshin müddeti, namazda iken bitmek,

  39. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler (devamı)Âyeti yanlış okuyarak, manâsını bozmak, Erkekle, kadın yan yana bir hizaya namaza durmak,Namaz esnâsında hayız görmek, Namazda âyeti Mushaf'ın yüzünden okumak,İmamdan ileri durmak,Namazda ağzına kar, yağmur, dolu düşen kimse, onu yutarsa,

  40. Sayfa
  Namazı Bozan Şeyler (devamı)Namazda, bir rüknü edâ edecek kadar süre avret yeri açılırsa, Özürsüz bir saf kadar yürümek, Secdede iki ayakları birden kaldırmak,İmâmdan başkasının duâsına âmîn demek, Namazda kedi veya köpeğe “piss”, “hoş” gibi şeyler söylemek,Namazda bir rükun içinde üç defa bir yerini kaşırsa namazı bozulur.

  41. Sayfa
  HazırlayanMerve SORGUNLU1090710119Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Namaz Videoları

 • 4
  3 yıl önce

  Namaz Nasıl Kılınır "ERKEK"

 • 2
  3 yıl önce

  Namaz Kılmayı Öğreniyorum(Hanımlar İçin) - Namaz Nasıl Kılınır ?

Namaz Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Namaz Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Namaz Nedir?
  Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrıya edilen ibadet, salât


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Namazın rükunları
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)